Ankieta przedprezentacyjna

Niewątpliwe najlepszą formą zapoznania się z naszym rozwiązaniem jest prezentacja "na żywo". Jeśli chcieliby Państwo bliżej zapoznać się z naszym oprogramowaniem, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Odpowiedź na poniższe pytania pomoże nam lepiej zorientować się w Państwa potrzebach i oczekiwaniach.

Informacje o firmie:

 
* Nazwa firmy:
 
* Adres spotkania:
 
* Termin i godzina spotkania:
 
* Osoba kontaktowa:
(imię i nazwisko, stanowisko)
 
* Dane kontaktowe:
(telefon + e-mail)
 
Wielkość przedsiębiorstwa:
50 pracowników
50-250 pracowników
250-500 pracowników
500 pracowników

Jaki obszar zarządzania Państwa interesuje?:

Wspomaganie zarządzania jakością, ochroną środowiska, BHP:
 
Jakie certyfikaty wdrożyliście Państwo lub zamierzacie wdrożyć?:
ISO serii 9000
ISO serii 14000
PN-N serii 18000, OHSAS
ISO serii 27000
ISO serii 20000
ISO serii 17025
ISO/TS 16949:2002
AQUAP 2110:2009
HACCP
ISO serii 22000
        inne:
 
Jakie moduły Państwa interesują?:
NND 9000 - nadzór nad dokumentacją i zapisami
NND Process - mapowanie procesów biznesowych
NND Audit - system zarządzania auditami
NND Claims - system nadzoru nad niezgodnościami oraz działaniami korygująco-zapobiegawczymi
NND Invoices - system nadzoru nad fakturami
NND Tools Measurement - system nadzorowania urządzeń do pomiarów i ewidencjonowania
NND Tools Management - system zarządzania gospodarką narzędziową i zapleczem metrologicznym – wypożyczalnia narzędzi
NND Risk Assessment - system szacowania ryzyka
NND Suppliers - system ewidencjonowania i oceny dostawców
NND Oil - system zarządzania gospodarką olejową
NND Defect - system nadzoru nad usterkami
NND Dynamic - kreator elektronicznych formularzy - workflow
Systemy dedykowane - indywidualne
Inne
Zarządzanie dokumentami:
 
Jakie obszary dokumentów Państwa interesują?:
Zewnętrzne (kancelaryjne):
W jakiej formie obecnie są dokumenty i jak są zarządzane?:
Proszę wymienić rodzaje (typy) dokumentów:
Wewnętrzne (organizacyjne, systemowe):
W jakiej formie obecnie są dokumenty i jak są zarządzane?:
Proszę wymienić rodzaje (typy) dokumentów:
Inne:
W jakiej formie obecnie są dokumenty i jak są zarządzane?:
Proszę wymienić rodzaje (typy) dokumentów:
Zarządzanie procesami:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie środkami trwałymi:
Jakiego rodzaju środki trwałe chcecie Państwo nadzorować?
Zarządzanie reklamacjami:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie kontaktami z Klientem:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie zadaniami i poleceniami służbowymi:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie urlopami:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie delegacjami:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie usterkami na produkcji:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie gospodarką olejową:
Krótki opis potrzeb:
Zarządzanie szkoleniami:
Krótki opis potrzeb:
Inne potrzeby:
Krótki opis potrzeb:

Informacje techniczne:

 
Jakie posiadacie Państwo bazy danych?:
SQL Server
My SQL
PostgreSQL
Oracle
Brak bazy
        inne:
Czy są Państwo ograniczeni w/w platformą systemową?:
TAK, tzn.    NIE
 
Czy posiadacie Państwo infrastrukturę sieciową (intranet):
TAK   NIE  

Informacje ogólne:

 
Czy są Państwo ograniczeni terminem wdrożenia oprogramowania?:
 
W jakim terminie (w przybliżeniu) zamierzacie Państwo wdrożyć system informatyczny?
 
Jeśli uważacie Państwo, iż powyższe pytania nie uwzględniają jakiegoś istotnego obszaru Państwa zainteresowania, proszę opisać je w poniższych uwagach:
 
 
Proszę o podanie informacji jakie osoby z Państwa firmy będą uczestniczyły w prezentacji:

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety !
Firma T Komp zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji w przypadku rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta,
a funkcjonalnością naszego programu lub wymaganą platformą sprzętową.